We offer expertise in Image Recognition and related areas and are driven to provide you with solutions that will make your work efficiency grow turning it into distinct financial profits.
We specialize in collecting, processing, visualising and analysing data optimising the performance of your company. We ensure safety and confidentiality of our clients’ data (ISO 27001).

Our software is used in the verification of on-shelf product availability performer for both producers and distributors.

The effect of the whole proces is the identification of objects in a photography with the accuracy over 95% (the level of false detections does not exceed 3%).

Nazwa beneficjenta: VoiceFinder S.A.
Tytuł projektu: Uczestnictwo spółki VoiceFinder w zagranicznych wydarzeniach targowych w celu promowania marki produktowej VoiceFinder.
Program: PROGRAM OPERACYJNY Inteligentny Rozwój oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.
Cel projektu: Celem projektu jest wzrost konkurencyjności Spółki VoiceFinder poprzez internacjonalizację jej działalności gospodarczej oraz nawiązanie kontaktów biznesowych definiowanych jako sporządzone na piśmie umowy handlowe z kontrahentami z zagranicy.
Wartość projektu: 361 600,00 zł
Dofinansowanie UE: 307 360, 00 zł