Jesteśmy Ekspertem w zakresie dostarczania oprogramowania służącego do  rozpoznawania obrazu i obiektów z pokrewnych dziedzin z dokładnością powyżej 95% (poziom fałszywych detekcji nie przekracza 3%). Specjalizujemy się w zbieraniu, przetwarzaniu, wizualizacji i analizie danych optymalizujących wydajność Twojej firmy. Zapewniamy bezpieczeństwo i poufność danych naszych Klientów (ISO 27001).

Modułowa architektura Naszych rozwiązań pozwala na realizację wdrożeń w branżach o zróżnicowanej specyfice ekspozycji towarów. Otwarte interfejsy API umożliwiają integrację z już wdrożonymi systemami u Klientów.

Zapewniamy dostęp do zebranych danych z poziomu urządzeń stacjonarnych jak i mobilnych.

Moduł Raportów dostarcza wiele zestawień z zakresu Business Intelligence, które niosą wartość zarządczą dla kluczowych decyzji podejmowanych w firmie.

Zapewniamy rozwiązania, dzięki którym wydajność pracy wzrasta, a co za tym idzie rosną wyraźnie zyski finansowe.

Nasze oprogramowanie służy do weryfikacji dostępności produktów na półce zarówno dla producentów, jak i dystrybutorów.

Nazwa beneficjenta: VoiceFinder S.A.
Tytuł projektu: Uczestnictwo spółki VoiceFinder w zagranicznych wydarzeniach targowych w celu promowania marki produktowej VoiceFinder.
Program: PROGRAM OPERACYJNY Inteligentny Rozwój oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.
Cel projektu: Celem projektu jest wzrost konkurencyjności Spółki VoiceFinder poprzez internacjonalizację jej działalności gospodarczej oraz nawiązanie kontaktów biznesowych definiowanych jako sporządzone na piśmie umowy handlowe z kontrahentami z zagranicy.
Wartość projektu: 361 600,00 zł
Dofinansowanie UE: 307 360, 00 zł