System Rozpoznawania Obrazu ImageFinder wykorzystuje autorskie algorytmy opracowane przez inżynierów AGH w Krakowie, których implementacja zapewnia szybkość wykrywania przy zachowaniu wysokiego poziomu dokładności.
Oprogramowanie posiada szereg mechanizmów optymalizujących wydajność systemu (zmniejszenie rozmiaru deskryptorów, wykorzystanie mocy obliczeniowej procesorów graficznych). 
Mechanizm kategoryzacji wstępnej pozwala na przypisanie wyszukiwarki do określonej kategorii (ograniczenie pola wyszukiwania), dzięki czemu można wykonywać obliczenia w niezależnych klastrach.

Wprowadzenie newslettera do systemu

Wycinanie modułów reklamowych

Wstępna kategoryzacja

Szczegółowa kategoryzacja

Weryfikacja użytkownika – potwierdzenie produktu i cena

Nauka systemu (w oparciu o nowe produkty)